Kim był Tischner

Ks. Józef Tischner przyszedł na świat 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Był pierwszym dzieckiem pary pedagogów – Józefa Tischnera i Weroniki z Chowańców, pochodzącej ze wsi Jurgów na Spiszu. Jej ojciec, a zarazem dziadek Józefa Tischnera, Sebastian Chowaniec, był dla księdza wzorem. Miał młodszych braci – Mariana, lekarza weterynarii oraz Kazimierza – zootechnika. Lata dzieciństwa i młodości spędził w miejscowości Łopuszna na Podhalu, skąd jednak musiał wraz z rodziną na kilka lat wyprowadzić się w czasie wojny. Tischnerowie powrócili do Łopusznej w 1945 roku. Józef Tischner uczył się w gimnazjum w Nowym Targu. Po skończeniu szkoły podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego, co w tamtym okresie nie spotkało się z aprobatą jego ojca. Mimo podjęcia studiów na innym kierunku, jego pragnienie pozostało niezmienne i w 1950 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie nauki na uczelni zetknął się po raz pierwszy z księdzem doktorem Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II. W 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął swoją drogę jako ksiądz. Kolejną specjalnością, w której odnalazł swoje powołanie, była filozofia. Ukończył również studia filozoficzne. W tej dziedzinie rozwinęła się jego kariera naukowa. Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, został także wykładowcą akademickim, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej. Był związany z  ruchem „Solidarności”. Przez całe swoje życie publikował szereg tekstów o tematyce filozoficznej, religijnej, społecznej. Zachowywał bliską relację z Podhalem i góralami. W 1980 roku objął funkcję kapelana Związku Podhalan. Zainicjował ideę mszy świętych pod Turbaczem. Wspierał rozwój góralskiej kultury, a spod jego pióra wyszło jedno z najbardziej znanych dzieł – „Historia filozofii po góralsku”, w którym inspiracją do przemyśleń i rozważań filozoficznych staje się właśnie życie tak bliskich mu górali. W myśli filozoficznej księdza Józefa Tischnera najważniejszym punktem, konkretem zawsze jest człowiek. On sam mówił: „czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem”. W jego tekstach można odczuć, że filozofuje dla ludzi, dla każdego z nas. Dla Józefa Tischnera bardzo ważnymi ideami są dialog (i bycie otwartym na polemikę z osobami prezentującymi odmienne poglądy polityczne, religijne, światopoglądowe), wolność (sumienia, wyboru), solidarność.

Ksiądz Józef Tischner zmarł 28 czerwca 2000 roku w Krakowie.

Dziedzictwo księdza Józefa Tischnera propaguje między innymi stowarzyszenie „Drogami Tischnera” i Rodzina Szkół Tischnerowskich.