O konkursie

Konkurs plastyczny poświęcony księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi, ma swoją długą tradycję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Krakowie. Przez wiele lat, były organizowany jako konkurs dzielnicowy dla szkół z krakowskiego Podgórza. W kolejnych latach, udział w konkursie zaproponowaliśmy także szkołom z Rodziny Szkół Tischnerowskich

W 2021 roku powstał pomysł, aby jeszcze szerzej rozpromować wśród młodych ludzi sylwetkę znakomitego filozofa. Konkurs zyskał miano Ogólnopolskiego. Od tej pory napawały do nas prace z całego kraju. Mimo, iż od śmierci Tischnera minęło już ponad 20 lat, jego słowa bardzo trafnie obrazują otaczający nas świat, współczesne problemy i bolączki ludzi, są aktualne i ponadczasowe. Dlatego właśnie główną ideą konkursu stało się odniesienie do cytatów – „słów Tischnera”, które inspirują do stworzenia prac plastycznych literackich i filmowych uczniów z całej Polski. Co roku konkursowi patronują znakomite instytucje związane z propagowaniem filozofii Tischnera, ale nie tylko mamy też wsparcie instytucji miejskich. Z każdą edycją zainteresowanie konkursem rośnie.